Privacy Policy

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Informatii generale Această pagină explică modul în care vor fi tratate informațiile personale pe care le colectăm prin intermediul Platformei Amcoach (www.amcoach.online). Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de către administratorii Platformei AmCoach, societatea Apuestas Canarias SLU Societatea va colecta și prelucra datele personale în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Legea 190/2018 din Romania si ale altor reglementări privitoare la protecția datelor si a vieții private in mediul on-line. Deși utilizăm serviciile unor furnizori de servicii software și parteneri de găzduire pentru funcționarea platformei, Amcoach nu va transfera către acești parteneri dreptul de a gestiona bazele de date ale platformei.

Toate datele și informațiile personale se află pe un server separat, gestionat doar de Amcoach. Totuși, dacă din rațiuni tehnice este necesar ca partenerii noștri sa aibă acces la unele date personale, vom limita utilizarea acestor informații numai pentru a ne furniza serviciile pe care le-am solicitat, cu instituirea obligației de a folosi date doar pentru scopul solicitat. Amcoach va încheia cu aceștia contracte cu clauze care sa ofere suficiente garanții că datele personale vor fi tratate cu maxima confidențialitate si doar in scopul cerut. Platforma Amcoach folosește cele mai noi soluții tehnice de securitate pentru protecția datelor personale. Politica Amcoach de prelucrare a datelor cu caracter personal respecta cerințele Regulamentului GDPR si ale altor reglementari privitoare la viața privata. Amcoach a pus în aplicare măsuri tehnologice și organizatorice adecvate de protecție a datelor cu caracter personal. Folosim firewall-uri și tehnologii de criptare, metodele de stocare și procesare a datelor asigura securitatea acestora, fiind protejate împotriva accesul neautorizat la sisteme. In cadrul companiei, Amcoach a reglementat proceduri pentru a restrânge accesul angajaților la datele personale, iar angajații care au acces la aceste date personale sunt obligați de clauze suplimentare privitoare la condițiile de confidențialitate. Amcoach nu transmite informațiile dumneavoastră personale unor terțe părți care nu au legătură cu Platforma Amcoach, decât dacă sunt aprobate în mod explicit de dumneavoastră. Utilizatorii Platformei Amcoach pot împărtăși informații personale cu alți utilizatori, în mod voluntar și pe propriul risc.

Când va conectați cu un specialist prin intermediul Platformei Amcoach, ii acordați acestuia acces la toate datele personale din contul dumneavoastră creat pe Platforma Amcoach, care vă oferă posibilitatea de a face schimb de mesaje private cu specialiștii. Aceștia sunt singurii responsabili pentru păstrarea datelor personale pe care dumneavoastră le puteți comunica in cadrul comunicării directe cu aceștia. Trebuie sa aveți grijă atunci când împărtășiți informațiile dumneavoastră si va sfătuim sa oferiți doar acele informații necesare serviciului contractat. Având in vedere natura globala a internetului, trebuie sa știți că in momentul in care interacționați cu utilizator din afara Uniunii Europene, acesta este supus altor legi sau reglementari privind protecția datelor personale. Pentru a preveni riscul ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite ilegal, vă rugam sa va informați despre legislația specifică din tara utilizatorului cu care interacționați. Totodată, trebuie sa știți ca transferați in străinătate datele dumneavoastră personale. Va sfătuim sa furnizați doar acele informații fără de care nu puteți beneficia de produsul sau serviciul dorit. Date cu caracter personal pe care le colectam/prelucram, scopul prelucrării datelor cu caracter personal si modalitatea prin care colectam aceste date. Amcoach folosește informațiile colectate pentru următoarele scopuri generale: identificare și autentificare, furnizarea de servicii și produse, facturare, îmbunătățirea serviciilor, contact și cercetare. Vom folosi datele dumneavoastră personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Amcoach nu va colecta informațiile despre cardul dumneavoastră de credit.

Aceste date vor fi colectate de procesatorul nostru de plăti, iar aceste informații sunt supuse condițiilor si politicilor de confidențialitate ale procesatorului. Nu colectam date genetice, biometrice sau date despre sănătatea dumneavoastră. Nu colectam date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. Utilizam datele dumneavoastră pentru realizarea scopului pentru care a fost creată Platforma Amcoach: pentru a vă furniza serviciile platformei, pentru a crea drepturi si obligații in relația cu dumneavoastră și in scopul îndeplinirii si respectării tuturor obligațiilor legale. Datele dumneavoastră personale ajung la noi printr-o varietate de metode: la crearea contului de utilizator, prin interacțiunea directa cu noi, când comunicați cu noi sau cu un specialist prin intermediul platformei, când comandați produsele sau serviciile noastre, când solicitați sau acceptați sa primiți oferte de produse sau servicii, in alte situații ce țin de funcționarea tehnica a platformei si de furnizarea in condiții optime a serviciilor in cadrul Platformei Amcoach.

Când creați un cont la oricare dintre aplicațiile Platformei Amcoach, vă vom solicita informații personale precum: numele si prenumele și adresa dvs. de email. Vă vom solicita, de asemenea, să creați un nume de utilizator si o parolă sigură. Toate aceste informații vor fi stocate in siguranță de Amcoach si nu vor fi afișate pe platformă, cu excepția numelui de utilizator. Este foarte important ca informațiile pe care le ni le transmiteți despre dumneavoastră să fie corecte și de actualitate. In cazul specialiștilor, Amcoach prelucrează si alte date personale, necesare aprobării contului de utilizator in calitate de “Specialist”. In acest sens, Amcoach va solicita si prelucra următoarele informații: diplome de studii, certificate de acreditare, avize, fotografii si alte informații doveditoare a calității de specialist. Este posibil ca Amcoach sa utilizeze adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite informații despre serviciile Amcoach sau pentru bunuri si servicii oferite de terți. Vă puteți dezabona de la aceste mesaje, urmând instrucțiunile de “dezabonare” conținute in email.

Când utilizați Platforma Amcoach, serverul înregistrează automat informații despre utilizarea serviciilor Platformei. Vor fi înregistrate in mod automat informații tehnice: IP-ul dispozitivului cu care veți accesa Platforma Amcoach, tipul dispozitivului folosit la conectare, sistemul de operare, browserul folosit la navigare, setările de data și ora, numărul de telefon al dispozitivului mobil. In cadrul Platformei Amcoach pot fi afișate link-uri către servicii oferite de terțe persoane. Aceste servicii pot stoca informațiile transmise de browserul dumneavoastră ca parte a unei solicitări a paginii web, cum ar fi cookie-urile sau adresa dvs. IP. Folosim „cookie-uri” pentru a colecta informații. Este posibil ca Amcoach să urmărească modul în care utilizatorii folosesc serviciile platformei, in scop statistic sau in scopul îmbunătățirii acestora si a perfecționării facilităților oferite. Află in secțiunea Politica de Cookies mai multe despre cookie-uri, inclusiv despre posibilitatea retragerii acordului. Mai multe informații despre politica de utilizare cookie-uri găsiți aici În anumite situații reglementate de lege, Amcoach poate să dezvăluie date cu caracter personal ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice, pentru rațiuni ce țin de securitatea națională sau de aplicare a legii.

Dreptul de acces, modificare și ștergere a datelor personale, dreptul la opoziție In orice moment aveți dreptul de acces, modificare, corectare sau de ștergere a datelor dvs. personale. Pentru aceasta, puteți utiliza facilitățile contului de utilizator Amcoach sau sa ne contactați la adresa de e-mail: contact@amcoach.online Aveți dreptul să solicitați o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și informații despre felul in care prelucram aceste date (art.15GDPR). Aveți dreptul la modificarea datelor personale, atunci când sunt inexacte sau incomplete (art.16 GDPR). Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanțe (art.17 GDPR), puteți cere ca datele pe care le deținem să fie șterse din evidențele noastre. Dreptul la restricționarea prelucrării – dacă există anumite condiții (art.18 GDPR), aveți dreptul să restricționați procesarea. Dreptul la portabilitate – aveți dreptul ca datele pe care le deținem să fie transferate unei alte entități ( art.20 GDPR). Dreptul la opoziție si Dreptul de a va opune prelucrării automate. (art.21 GDPR) – aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct (art.21 GDPR). In cazuri întemeiate de încălcare a legislației privind protecția datelor personale, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art.12 alin.4 GDPR). Puteți oricănd să solicitați anularea contului de utilizator. In această situație, Amcoach nu va mai utiliza datele dumneavoastră personale, dar aceste date vor fi păstrate o perioada, în conformitate cu obligațiile legale in materie.

Serviciile prestate prin intermediul Platformei Amcoach, sunt destinate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Amcoach interzice accesul la platforma, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Amcoach nu prelucrează date personale ale minorilor. Amcoach va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura ca utilizatorii au vârsta de peste 18 ani. Totuși, in cazul in care aflați ca un minor și-a creat cont si a furnizat date de identificare personală, vă rugam sa ne contactați de urgență la adresa de email: contact@amcoach.online Securitatea datelor dumneavoastră personale este importantă pentru noi, dar nu uitați că nicio metodă de transmitere pe internet sau o metodă de stocare electronică nu este securizată 100%. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, sau solicitări privitoare la datele dumnevoastră personale, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email contact@amcoach.online